Over dorpsraad Herwen Actief

Herwen Actief is een stichting die gerund wordt door vrijwilligers uit Herwen. Er is een bestuur en diverse commissies die zich over diverse activiteiten buigen.​ We kunnen altijd nog helpende handen gebruiken! Op dit moment hebben we een aantal vacatures. Mocht u daar belangstelling voor hebben, dan horen we dat graag!

Het dagelijks bestuur vergadert elke eerste maandag van de maand vanaf 19:30 uur in Dorpshuis De Cluse in Herwen. Van half 8 tot 8 is er inloop voor de inwoners van Herwen - de mogelijkheid om bij het bestuur zaken onder de aandacht te brengen, vragen te stellen of ideeën in te brengen. Om 8 uur begint de verder besloten vergadering. Verslagen van voorgaande vergaderingen vindt u hier

Dagelijks bestuur

Voorzitter
Frans van Ekerschot
voorzitter@herwenactief.nl

Secretaris
Marijke van Marrewijk
secretaris@herwenactief.nl

Penningmeester
Klaas Buter

penningmeester@herwenactief.nl

Bestuursleden

Jan Derksen

Lisette van Deelen

Commissies

Activiteitencommissie

Carlo Bouwman

Coby Gasseling

Jeugdcommissie

Vacature
Vacature

Website en sociale media

Karen de Klerk

socialmedia@herwenactief.nl

Nieuwsbrief

Karen de Klerk

socialmedia@herwenactief.nl

Stichting Herwen Actief

Postadres:

Keurbeek 58a

6914 AH Herwen

info@herwenactief.nl

KvK: 41053660
Rekeningnummer NL 03 RABO 0146 488 237Herwen

Contact