laatste nieuws

Zien we u ook op de bewonersavond?

October 19, 2019

Dorpsraad Herwen Actief nodigt u uit voor een bewonersavond, volgende week dinsdag in De Cluse.
Tijdens deze avond zal de dorpsraad verslag doen van haar activiteiten gedurende het afgelopen jaar. Daarna zal Sander Woonings een presentatie verzorgen over zijn onderzoek naar de Britse spitfire die in 1940 bij Herwen is neergestort.

Deltacommissaris bezoekt het Gelders Eiland

October 06, 2019

Het Rijnstrangengebied is gereserveerd als mogelijk waterbergingsgebied voor de langere termijn, na 2050. Vrijdag 27 september jl bracht een delegatie van de Deltacommissie een bezoek aan dit gebied. De voorzitters van de dorpsraad Herwen en het bewonersplatform Lobith/Tolkamer gingen op de Polderdijk met hen in gesprek over de ervaringen met het proces tot nu toe.
 

Besluitvorming retentiegebied Rijnstrangen vertraagd

April 23, 2019

Op woensdag 3 april jongstleden heeft een afvaardiging van de gezamenlijke dorpsraden overleg gevoerd met de gemeente Zevenaar over haar zorgen met betrekking tot het mogelijk aanwijzen van de Rijnstrangen als retentiegebied voor hoog water. De zorgen zijn gebaseerd op de vragen die  bewoners van het Gelders Eiland hebben gesteld tijdens de informatieavond op 12 december.

Inmiddels is de besluitvorming vertraagd met een half jaar tot een jaar. De minister van Infrastructuur & Waterveiligheid  heeft het Deltaprogramma gevraagd eerst het proces en de governance opnieuw in te richten. Pas als daar een besluit over genomen is, naar verwachting eind 2019, begin 2020, start het overlegproces weer voor besluitvorming. 

Na de zomer zullen de gezamenlijke dorpsraden met de projectleider van het Deltaprogramma om de tafel gaan om zorgen te delen en de wijze van betrekken van bewoners en bedrijven vast te leggen. 

Voor meer informatie en een volledige lijst met vragen van bewoners klikt u op de link hieronder.

Please reload

Dit is een paragraaf. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

HERWEN ACTIEF

Dorpsraad

Herwen Actief is de dorpsraad van Herwen.Een dorpsraad is een schakel tussen de bewoners en de gemeente, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente en andere (semi) overheidsorganen. Het is een van de manieren om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De gemeente gaat uit van behoorlijk bestuur en vanuit de dorpsraad beoogt men meerwaarde te hebben voor verbetering van de leefbaarheid. De dorpsraad komt op voor de collectieve belangen van de dorpsgemeenschap in Herwen.Advies
Een dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol en als het nodig is dan kunnen we ook een kritisch advies geven. Als dorpsraad nodigen wij de bewoners dan ook uit om mee te denken; we kunnen die inbreng goed gebruiken. Naast de gemeente richten we ons in voorkomende gevallen ook tot de gemeenteraad en andere (semi) overheden zoals de politie, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en Ijssel en Woonstichting Vryleve.

Social media: