Replica grafsteen Marcus Mallius

laatste nieuws

Een Kerstgroet van Herwen Actief

Dit is een paragraaf. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

HERWEN ACTIEF

Dorpsraad

Herwen Actief is de dorpsraad van Herwen. Een dorpsraad is een schakel tussen de bewoners en de gemeente, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente en andere (semi) overheidsorganen. Het is een van de manieren om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De gemeente gaat uit van behoorlijk bestuur en vanuit de dorpsraad beoogt men meerwaarde te hebben voor verbetering van de leefbaarheid. De dorpsraad komt op voor de collectieve belangen van de dorpsgemeenschap in Herwen.Advies
Een dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol en als het nodig is dan kunnen we ook een kritisch advies geven. Als dorpsraad nodigen wij de bewoners dan ook uit om mee te denken; we kunnen die inbreng goed gebruiken. Naast de gemeente richten we ons in voorkomende gevallen ook tot de gemeenteraad en andere (semi) overheden zoals de politie, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en Ijssel en Woonstichting Vryleve.